MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

Produk Kumpulan

Muka surat ini disediakan untuk memberi peluang para pelatih mempamerkan hasil kerja kumpulan yang telah dihasilkan. Selain itu ia juga bertujuan menjadi medan perkongsian idea-idea  (sharing ideas) baru sesama pelatih dan rakan-rakan di luar yang berminat.Antara hasil kerja yang perlu dipamerkan;

1. Grafik banding beza istilah pengujian, pengukuran dan penilaian.

2. Jadual Spesifikasi Ujian

3. Model/ Grafik Highers Order Thinking (HOT)

4. 5 contoh soalan beraras tinggi.

History of project

In this part you can describe the project's history and give reasons for its creation. It is convinient to mention project milestones and honor participating people.

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode