MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

Diskusi 2: Catatkan perkara-perkara utama yang perlu dimasukkan dalam pembinaan JSU dan bagiamanakah JSU dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dilaksanakan.

Topic: Diskusi 2

Date 11/11/2013
By Daman Huri bin Abu bakar
Subject PIM 3110

1.Menentukan tajuk yang hendak dinilai
2.tentukan bilangan soalan
3.tentukan aras kemahiran yang hendak diuji
4.bina soalan berdasarkan JSU

Date 09/11/2013
By FAZILAH BT HANAPIAH
Subject PIM 3110

Perkara-perkara utama dalam pembinaan JSU ialah :
1. buat pilihan tajuk yang hendak dinilai
2. tentukan hasil pembelajaran
3. tentukan bil soalan ikut aras
4. tentukan jenis soalan & jumlah soalan
5. semak jumlah & peratus semua soalan dalam lajur menegak dan
mendatar.

JSU dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dilaksanakan.
1.Guna t.bloom
2.Kebelbagaian peringkat soalan,susah-sederhana-senang
3.Soalan dicipta sendiri tanpa diciplak

Date 07/11/2013
By SHARIMAN BIN MAHAMUD
Subject PIM 3110

Perkara penting dalam pembinaan JSU :
1. tajuk
2 hasil pembelajaran
3.bilangan soalan ikut aras
4.Semak soalan

KEPENTINGAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
-Mengelakkan ujian dibina secara sembarangan.
-Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.
-Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras kemahiran kepada guru yang mengajar dan menggubal ujian.
-Memastikan terdapat perseimbangan antara topk-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji (terdapat sebaran aras kemahiran yang sesuai).
-Menjadi panduan membentuk format ujian.
-Menjadi panduan membentuk soalan.
-Menstabilkan taraf ujian yang sama pada masa hadapan.

Date 07/11/2013
By Khamaria Binti Azizan
Subject PIM3110

a. Perkara-perkara yang perlu ada dalam pembinaan JSU:
1.kandungan ujian
2.jenis soalan
i.objektif
ii.struktur
iii.esei
3.jumlah soalan
4.aras kemahiran soalan
5.markah
6.masa
7.peratusan soalan

b.JSU dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian kerana mengambilkira semua kriteria-kriteria seperti tajuk yang di ajar, objektif, tahap kemampuan pelajar untuk menjawab, jenis soalan , aras soalan dan di rancang dengan teliti oleh guru untuk mewujudkan keadilan bagi pihak pelajar dalam usaha guru untuk menilai dan mengukur sejauh mana tahap kebolehan murid.

Date 06/11/2013
By ZAMZANI BINTI RABAIE
Subject PIM 3110

Langkah Pembinaan JSU
Dalam pembinaan JSU, perlu ada empat langkah, iaitu:
(1) sukatan pelajaran,
(2) menganalisis objektif pengajaran,
(3) menentukan jenis soalan, dan
(4)menentukan bilangan soalan.

KESAHAN DAN KEBOLEHPECAYAAN JSU:
cipta soalan sendiri berdasarkan tajuk yang telah dipelajari.
menggunakan aplikasi taksonomi bloom.
mempelbagaikan aras soalan mudah, sederhana, susah.

Date 05/11/2013
By SHARIFAH BINTI ABU HUSAIN
Subject PIM 3110

Elemen utama dlm pembinaan JPU :
1. Kandungan ujian.
2. Bentuk soalan.
3. Panjang soalan.
4. Aras Soalan.
5. Peratusan Soalan.
6. Bilangan soalan/jumlah soalan.
7. Aras dan kemahiran / kesukaran.

Menentukan Kesahan Ujian:
1. Mengandungi semua isi kandungan yang hendak diuji.
2. Mempunyai aras dan pemberatan yang sepadan.
3. Mempunyai jumlah soalan yang sepatutnya.
4. Dapat menggambarkan taburan soalan yang sepadan.

Menentukan Kebolehpercayaan ujian:
1. Mempunyai semua kriteria yang selari kerana menguji perkara yang sama dan selaras.
2. Ujian tidak dibina secara sembarangan tanpa apa-apa panduan.

Date 05/11/2013
By NADZIRAH BINTI HAJI ABDULLAH
Subject PIM 3110

1-PERKARA UTAMA JSU:
i-tentukan tujuan ujian.
ii-tentukan isi kandungan ujian.
iii-membentuk jadual penentuan ujian.
iv-menulis item/soalan.
v-menyemak item/ soalan.
vi-mentadbirkan ujian.
2- JSU DAPAT MENINGKATKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN.
1.Guna t.bloom
2.Kebelbagaian peringkat soalan,susah-pertengahan-senang
3.Soalan dicipta sendiri tanpa diciplak
4.Jawapan objektif mempunyai pengganggu yang releven namun item objektif mempunyai kelebihan dan kelemahan.


Date 05/11/2013
By NORHASHIMAH BT SAID
Subject PIM3110

Komponen utama dalam JSU:
• Ada tajuk yang hendak diuji
• Senaraikan aras kemahiran yg hendak diuji
• Paksi menegak mengandungi tajuk yang hendak diuji dan paksi mendatar , jenis kemahiran yang diuji
• Gambaran tentang bilangan soalan dan aras kesukaran dalam satu ujian
• Merangka secara nyata bidang yang akan diuji
Mencipta soalan sendiri berdasarkan tajuk yang dipelajari.
Aplikasikan taksonomi Bloom
Mempelbagaikan aras soalan iaitu susah, sederhana susah.

Date 05/11/2013
By ZUNAIDAH HUSAIN
Subject PIM3110

PERKARA-PERKARA PENTING DALAM JSU IALAH:

1. buat pilihan tajuk yang hendak dinilai
2. tentukan hasil pembelajaran
3. tentukan bil soalan ikut aras
4. tentukan jenis soalan & jumlah soalan
5. semak jumlah & peratus semua soalan dalam lajur menegak dan
mendatar.

KEESAHAN DAN KEBOLEHPECAYAAN JSU:
** cipta soalan sendiri berdasarkan tajuk yang telah dipelajari.
** aplikasikan taksonomi bloom.
** pelbagaikan aras soalan mudah, sederhana, susah.

Date 04/11/2013
By Noor Zalina Bt Hamzah
Subject PIM 3110

1. buat pilihan tajuk yang hendak dinilai
2. tentukan hasil pembelajaran
3. tentukan bil soalan ikut aras
4. tentukan jenis soalan & jumlah soalan
5. semak jumlah & peratus semua soalan dalam lajur menegak dan mendatar.
kesahan dan kebolehpercayaan JSU:
cipta soalan sendiri berdasarkan tajuk yang telah dipelajari.
aplikasikan taksonomi bloom.
pelbagaikan aras soalan mudah, sederhana, susah.


 

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode