MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

DISKUSI DI ATAS TALIAN

01/07/2015 11:02

Semua pelajar dikehendaki berkongsi pandangan dan pendapat di atas talian berdasarkan soalan-soalan saranan yang disediakan. Penglibatan pelajar dalam perbincangan di atas talian akan dinilai sebahagian daripada markah dalam aspek sahsiah dan nilai keguruan seperti yang diperuntukkan dalam rubrik kerja kursus yang disediakan.

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode