MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

Pendidikan al-Quran (UMUM)

 Al-Quran merupakan kalamullah al-mu`jiz yang mengandungi pelbagai mutiara indah yang akan ditemui oleh setiap pengkaji.  Cakupan ilmu yang amat luas yang termuat di dalam al-Quran seprti ilmu Tafsir, Al-Qiraat, Asbab Nuzul, Ulum al-Quran, Gharib al-Quran, Tajwid, Tarannum dan ilmu rasm. Semoga ruangan ini akan dapat menjadi medium dan penyalur yang bermanfaat mengenai ilmu yang berkaitan dengan al-Quran kepada para pelajardi peringkat pengajian tinggi dan menengah dan  umat Islam seluruhnya. 

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode