MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

Al-Dhabt

Apakah 'Dhabt Al-Quran'

'Dhabt Al-Quran' ialah satu disiplin ilmu yang membahaskan mengenai tanda/simbol yang diciptakan oleh para Ulama' untuk membantu di dalam pembacaan Al-Quran. Contohnya tanda baris atas, bawah, dan depan, tanda sabdu, titik-titik pada huruf dan lain-lain lagi.

Pada zaman Rasulullah s.a.w dan para Sahabat r.a, Al-Quran ditulis tanpa apa-apa tanda/simbol seperti baris dan titik. Huruf-huruf Hijaiyah (seperti 'ba', 'ta', 'tsa', 'jim' dll) ditulis tanpa titik. Kebanyakan umat Islam ketika itu, mahir dan menguasai ilmu bahasa arab. Ini membolehkan mereka membaca tulisan Al-Quran walaupun tanpa titik, baris, dan simbol-simbol lain.

Jenis Dhabt
Terdapat dua jenis dhabt (tanda), iaitu :
i. Naqt al-I'rab :
Tanda/simbol dalam bentuk baris atas, bawah, dan hadapan
ii. Naqt al-I'jam :
Tanda dalam bentuk titik, untuk membezakan huruf bertitik dan huruf tidak bertitik

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode