MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

Hasil Pembelajaran

  1. Menjelaskan kaedah-kaedah kajian tindakan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan.
  2. Menerangkan asas-asas penyelidikan termasuk jenis-jenis penyelidikan pendidikan, reka bentuk penyelidikan, prosedur dan etika penyelidikan dalam bidang Pendidikan Islam.
  3. Menganalisis isu-isu semasa dalam pendidikan Islam melalui penyelidikan tindakan.
  4. Mengaplikasi pengetahuan asas dan proses kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam.
  5.  Mereka bentuk satu kajian tindakan yang merangkumi kaedah penyelidikan, prosedur pengumpulan data, analisis data dan intepretasi data.
  6. Memperoleh kemahiran menulis kertas cadangan untuk kajian tindakan, laporan kajian dan artikel untuk jurnal dalam bidang Pendidikan Islam.

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode