MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

Ciri-Ciri Kajian Tindakan

  • Membuat refleksi dan memperbaiki kerja sendiri
  • Menghubungkaitkan refleksi dengan tindakan
  • Menyebarkan dan mengongsi pengalaman kepada peserta dan mereka yang berminaT
  • Penglibatan dalam pengumpulan data dan empowerment
  • Kolaborasi dengan mengwujudkan suatu komuniti berfikiran kritis -dilakukan oleh guru dlm konteks harian
  • Penilaian dan refleksi kendiri dan berkomitmen utk meningkatkan kefahaman praktis utk memperbaiki amalan pendidikan
  • Pembelajaran progresif secara berterusan dalam suatu lingkaran

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode