MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

PIM 3111 Profesional Guru Pendidikan Islam

Alhamdulillah, semoga dengan terbina interaksi secara maya ini akan dapat membantu para pelajar berkomunikasi dan berinteraksi, bertukar pandangan dan pengalaman bagi memantapkan pembangunan profesional keguruan yang diharapkan. Antara kolum yang dibangunkan adalah;

1. Panduan membina instrument

2. Format penyediaan laporan kajian di lapangan

3. Sudut perkongsian ilmu dan perbincangan

4. Sudut tazkirah

5. Bahan rujukan

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode