MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

PIM 3143 Pengajian Fiqh

Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh, sembelihan, ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. Semoga interaksi bersemuka dan interaksi di alam maya yang disediakan ini dapat membantu para pelajar memantapkan lagi kefahaman sebagai warga pendidik yang kompeten.

Salam hormat dan selamat maju jaya.

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode