MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

Diskusi 6: sistem Muamalat islam

1.Bincangkan kepentingan sistem gadaian dalam Islam dan bagaimanakah boleh dikatakan sistem gadaian Islam mampu menjana ekenomi umat.

Soalan 1

Date 28/08/2015
By ROHANI BT ABDUL AZIZ (PIM 8L)
Subject SOALAN 1

Kepentingan Gadaian
1.Memberi Kemudahan Kepada Orang Yang Memerlukan Bantuan

Dalam menjalani kehidupan didunia ini manusia akan diuji dengan pelbagai jenis ujian bergantung kepada sejauh mana usaha diri mereka sendiri dalam mendapatkan sesuatu pekerjaan bagi menampung kehidupan mereka. Namun begitu, Islam tetap menyediakan beberapa cara atau jalan sementara untuk memberi kepada mereka yang tidak berkemampuan melalui salah satunya dalam bentuk gadaian tertentu. Mereka yang mempunyai harta untuk digadaikan boleh ditukar ganti dalam bentuk nilai matawang yang memberi kesan yang baik iaitu setidak- tidaknya dapat membantu mereka yang berada didalam kesusahan buat sementara waktu.

2.Memberi Jaminan Kepada Orang Yang Memberi Hutang

Dalam Islam setiap pemberi hutang hendaklah membuat satu jaminan kepada penghutang berbentuk tarikh atau pun sedikit perjanjian tertentu bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini pada masa hadapan. Ini kerana didalam islam amat menjaga hak-hak sesame muslim yang lain yang mana jika kita meminjam atau memberi pinjam hendaklah sekurang-kurangnya mempunyai satu jaminan yang sesuatu pinjaman itu ada had dan tempoh tertentu untuk dilangsaikan. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada adanya berlaku salah faham atau tipu daya dalam bab pinjam meminjam ini.

3.Memudahkan Seseorang Mendapatkan Hutang Modal Bagi Memulakan Perniagaan

Bagi memulakan sesuatu perniagaan semestinya seseorang itu memerlukan modal yang besar bagi memastikan proses perniagaan lebih mudah dan tersusun. Dalam hal ini gadaian dapat membantu peniaga bagi menyuntik modal dalam bentuk matawang. Barang yang hendak digadaikan dijadikan sebagai cagaran dan dalam tempoh tertentu jika barangan tersebut tidak dituntut maka pihak pajak gadai berhak untuk menjual barangan tersebut.

4.Memberi Peluang Kepada Umat Islam Mengembangkan Ekonomi

Dalam menjana serta menstabilkan ekonomi, sistem gadaian juga memainkan peranan dalam membantu ekonomi umat Islam supaya lebih senang maju dan berkembang ini kerana, dengan adanya pajak gadai yang berkonsep islam serta memenuhi syara’ diharapkan menjadi sebagai suatu alternatif kepada umat Islam dalam membantu menjadi perintis kepada pergerakan ekonomi yang lebih jitu terutamanya membantu mereka yang memerlukan suntikan modal awal mahupun mereka yang mempunyai kesungguhan dalam bidang perniagaan tetapi tidak mempunyai modal.

5. Melahirkan sifat kerjasama dan perasaan kasih sayang antara satu sama lain

Dalam Islam amat mementingkan semangat kerjasama dalam apa jua perbuatan. Dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang kerjasama dan sikap tolong menolong yang perlu ada dalam diri setiap umat Islam. Sistem yang wujud dalam Islam secara tidak langsung membantu memperkukuhkan ukhuwwah sesama umat Islam kerana ianya menyemai sikap bantu membantu serta memupuk sikap yang positif dalam memajukan diri serta saudara seislam kita.

Date 18/08/2015
By NOOR AISHAH BINTI AZMI (PIM-8J)
Subject SOALAN 1

1 Memberi Kemudahan Kepada Orang Yang Memerlukan Bantuan
Dalam menjalani kehidupan didunia ini manusia akan diuji dengan pelbagai jenis ujian bergantung kepada sejauh mana usaha diri mereka sendiri dalam mendapatkan sesuatu pekerjaan bagi menampung kehidupan mereka. Namun begitu, Islam tetap menyediakan beberapa cara atau jalan sementara untuk memberi kepada mereka yang tidak berkemampuan melalui salah satunya dalam bentuk gadaian tertentu. Mereka yang mempunyai harta untuk digadaikan boleh ditukar ganti dalam bentuk nilai matawang yang memberi kesan yang baik iaitu setidak- tidaknya dapat membantu mereka yang berada didalam kesusahan buat sementara waktu.
2 Memberi Jaminan Kepada Orang Yang Memberi Hutang
Dalam Islam setiap pemberi hutang hendaklah membuat satu jaminan kepada penghutang berbentuk tarikh atau pun sedikit perjanjian tertentu bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini pada masa hadapan. Ini kerana didalam islam amat menjaga hak-hak sesame muslim yang lain yang mana jika kita meminjam atau memberi pinjam hendaklah sekurang-kurangnya mempunyai satu jaminan yang sesuatu pinjaman itu ada had dan tempoh tertentu untuk dilangsaikan. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada adanya berlaku salah faham atau tipu daya dalam bab pinjam meminjam ini.
3 Memudahkan Seseorang Mendapatkan Hutang Modal Bagi Memulakan Perniagaan
Bagi memulakan sesuatu perniagaan semestinya seseorang itu memerlukan modal yang besar bagi memastikan proses perniagaan lebih mudah dan tersusun. Dalam hal ini gadaian dapat membantu peniaga bagi menyuntik modal dalam bentuk matawang. Barang yang hendak digadaikan dijadikan sebagai cagaran dan dalam tempoh tertentu jika barangan tersebut tidak dituntut maka pihak pajak gadai berhak untuk menjual barangan tersebut.
4 Memberi Peluang Kepada Umat Islam Mengembangkan Ekonomi
Dalam menjana serta menstabilkan ekonomi, sistem gadaian juga memainkan peranan dalam membantu ekonomi umat Islam supaya lebih senang maju dan berkembang ini kerana, dengan adanya pajak gadai yang berkonsep islam serta memenuhi syara’ diharapkan menjadi sebagai suatu alternatif kepada umat Islam dalam membantu menjadi perintis kepada pergerakan ekonomi yang lebih jitu terutamanya membantu mereka yang memerlukan suntikan modal awal mahupun mereka yang mempunyai kesungguhan dalam bidang perniagaan tetapi tidak mempunyai modal.
5 Melahirkan sifat kerjasama dan perasaan kasih sayang antara satu sama lain
Dalam Islam amat mementingkan semangat kerjasama dalam apa jua perbuatan. Dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang kerjasama dan sikap tolong menolong yang perlu ada dalam diri setiap umat Islam. Sistem yang wujud dalam Islam secara tidak langsung membantu memperkukuhkan ukhuwwah sesama umat Islam kerana ianya menyemai sikap bantu membantu serta memupuk sikap yang positif dalam memajukan diri serta saudara seislam kita.

Date 13/08/2015
By ROSIDAH MOHAMED NOOR ( PIM 8J)
Subject Kepentingan sistem gadaian

Definisi Gadaian (Ar-Rahnu)
Perkataan gadaian dalam bahasa Arab dinamakan ar-Rahnu yang diambil daripada kata terbitan bahasa Arab. Ar-Rahnu berasal daripada kata perbuatan Rahanayang bermakna menggadaikan.
1.1.1 Menurut Istilah Bahasa Dan Syara’
1. Rahnu dari sudut bahasa bererti: kekal, tetap dan tahan. Rahnu bererti “gadaian” dalam bahasa Malaysia. Menurut bahasa, ertinya mempertaruhkan sesuatu umpamanya menggadai nyawa, menggadaikan tanahair dan sebagainya.
2. Menurut istilah hukum fekah atau hukum syarak, rahnu atau “gadai” ialah menjadikan sesuatu barang sebagai cagaran kepada sesuatu hutang buat menjelaskan hutang itu ketika tidak kuasa membayarnya.
1.1.2 Pandangan Ulama Semasa
Prof. Dr. Yusof Al-Qardawi dalam bukunya ‘Al-Halal wa Al-Haram fil Islam’menghuraikan maksud gadaian itu sebagai sesuatu barang yang dijadikan peneguhan atau kepercayaan dalam urusan hutang-piutang. Barang yang dijadikan jaminan itu boleh dijual, jika hutang tidak dapat dibayar. Tetapi penjualan itu mesti sama nilainya dengan nilai wang dipinjam.


Kepentingan gadaian:

Memberi Kemudahan Kepada Orang Yang Memerlukan Bantuan
Dalam menjalani kehidupan didunia ini manusia akan diuji dengan pelbagai jenis ujian bergantung kepada sejauh mana usaha diri mereka sendiri dalam mendapatkan sesuatu pekerjaan bagi menampung kehidupan mereka. Namun begitu, Islam tetap menyediakan beberapa cara atau jalan sementara untuk memberi kepada mereka yang tidak berkemampuan melalui salah satunya dalam bentuk gadaian tertentu. Mereka yang mempunyai harta untuk digadaikan boleh ditukar ganti dalam bentuk nilai matawang yang memberi kesan yang baik iaitu setidak- tidaknya dapat membantu mereka yang berada didalam kesusahan buat sementara waktu.

2.5.2 Memberi Jaminan Kepada Orang Yang Memberi Hutang
Dalam Islam setiap pemberi hutang hendaklah membuat satu jaminan kepada penghutang berbentuk tarikh atau pun sedikit perjanjian tertentu bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini pada masa hadapan. Ini kerana didalam islam amat menjaga hak-hak sesame muslim yang lain yang mana jika kita meminjam atau memberi pinjam hendaklah sekurang-kurangnya mempunyai satu jaminan yang sesuatu pinjaman itu ada had dan tempoh tertentu untuk dilangsaikan. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada adanya berlaku salah faham atau tipu daya dalam bab pinjam meminjam ini.
2.5.3 Memudahkan Seseorang Mendapatkan Hutang Modal Bagi Memulakan Perniagaan
Bagi memulakan sesuatu perniagaan semestinya seseorang itu memerlukan modal yang besar bagi memastikan proses perniagaan lebih mudah dan tersusun. Dalam hal ini gadaian dapat membantu peniaga bagi menyuntik modal dalam bentuk matawang. Barang yang hendak digadaikan dijadikan sebagai cagaran dan dalam tempoh tertentu jika barangan tersebut tidak dituntut maka pihak pajak gadai berhak untuk menjual barangan tersebut.


2.5.4 Memberi Peluang Kepada Umat Islam Mengembangkan Ekonomi
Dalam menjana serta menstabilkan ekonomi, sistem gadaian juga memainkan peranan dalam membantu ekonomi umat Islam supaya lebih senang maju dan berkembang ini kerana, dengan adanya pajak gadai yang berkonsep islam serta memenuhi syara’ diharapkan menjadi sebagai suatu alternatif kepada umat Islam dalam membantu menjadi perintis kepada pergerakan ekonomi yang lebih jitu terutamanya membantu mereka yang memerlukan suntikan modal awal mahupun mereka yang mempunyai kesungguhan dalam bidang perniagaan tetapi tidak mempunyai modal.


2.5.5 Melahirkan sifat kerjasama dan perasaan kasih sayang antara satu sama lain
Dalam Islam amat mementingkan semangat kerjasama dalam apa jua perbuatan. Dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang kerjasama dan sikap tolong menolong yang perlu ada dalam diri setiap umat Islam. Sistem yang wujud dalam Islam secara tidak langsung membantu memperkukuhkan ukhuwwah sesama umat Islam kerana ianya menyemai sikap bantu membantu serta memupuk sikap yang positif dalam memajukan diri serta saudara seislam kita.

Date 12/08/2015
By ROZITA BINTI ABDULLAH - PIM8J
Subject Kepentingan sistem gadaian

Kepentingan gadaian:
1.Memberi Kemudahan Kepada Orang Yang Memerlukan Bantuan.
Dalam menjalani kehidupan didunia ini manusia akan diuji dengan pelbagai jenis ujian bergantung kepada sejauh mana usaha diri mereka sendiri dalam mendapatkan sesuatu pekerjaan bagi menampung kehidupan mereka. Namun begitu, Islam tetap menyediakan beberapa cara atau jalan sementara untuk memberi kepada mereka yang tidak berkemampuan melalui salah satunya dalam bentuk gadaian tertentu. Mereka yang mempunyai harta untuk digadaikan boleh ditukar ganti dalam bentuk nilai matawang yang memberi kesan yang baik iaitu setidak- tidaknya dapat membantu mereka yang berada didalam kesusahan buat sementara waktu.

2. Memberi Jaminan Kepada Orang Yang Memberi Hutang.
Dalam Islam setiap pemberi hutang hendaklah membuat satu jaminan kepada penghutang berbentuk tarikh atau pun sedikit perjanjian tertentu bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini pada masa hadapan. Ini kerana didalam islam amat menjaga hak-hak sesame muslim yang lain yang mana jika kita meminjam atau memberi pinjam hendaklah sekurang-kurangnya mempunyai satu jaminan yang sesuatu pinjaman itu ada had dan tempoh tertentu untuk dilangsaikan. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada adanya berlaku salah faham atau tipu daya dalam bab pinjam meminjam ini.

3.Memudahkan Seseorang Mendapatkan Hutang Modal Bagi Memulakan Perniagaan.
Bagi memulakan sesuatu perniagaan semestinya seseorang itu memerlukan modal yang besar bagi memastikan proses perniagaan lebih mudah dan tersusun. Dalam hal ini gadaian dapat membantu peniaga bagi menyuntik modal dalam bentuk matawang. Barang yang hendak digadaikan dijadikan sebagai cagaran dan dalam tempoh tertentu jika barangan tersebut tidak dituntut maka pihak pajak gadai berhak untuk menjual barangan tersebut.

4.Memberi Peluang Kepada Umat Islam Mengembangkan Ekonomi.
Dalam menjana serta menstabilkan ekonomi, sistem gadaian juga memainkan peranan dalam membantu ekonomi umat Islam supaya lebih senang maju dan berkembang ini kerana, dengan adanya pajak gadai yang berkonsep islam serta memenuhi syara’ diharapkan menjadi sebagai suatu alternatif kepada umat Islam dalam membantu menjadi perintis kepada pergerakan ekonomi yang lebih jitu terutamanya membantu mereka yang memerlukan suntikan modal awal mahupun mereka yang mempunyai kesungguhan dalam bidang perniagaan tetapi tidak mempunyai modal.
5.Melahirkan sifat kerjasama dan perasaan kasih sayang antara satu sama lain.
Dalam Islam amat mementingkan semangat kerjasama dalam apa jua perbuatan. Dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang kerjasama dan sikap tolong menolong yang perlu ada dalam diri setiap umat Islam. Sistem yang wujud dalam Islam secara tidak langsung membantu memperkukuhkan ukhuwwah sesama umat Islam kerana ianya menyemai sikap bantu membantu serta memupuk sikap yang positif dalam memajukan diri serta saudara seislam kita.

 

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode