MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

PIM 3153 Penyelidikan Tindakan (Laporan)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode