MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

PIM3104 PENDIDIKAN AKIDAH SEKOLAH RENDAH

Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam, menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran, penyediaan rancangan, dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah.

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode