MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

Diskusi 4: a. Bincangkan kepentingan penilaian dalam proses p&p. b. Bincangkan kepentingan JSU dalam konteks penilaian.                              

Topic: Diskusi 4;

Date 11/11/2013
By Daman Huri bin Abu bakar
Subject PIM 3110

kepentingan JSU
- Menstabilkan taraf dan aras kepayahan ujian dari semasa ke semasa
- Membolehkan perbandingan dengan ujian yang lain
- Membolehkan ujian yang sama dibina oleh ujian yang lain
- Menjadi panduan membentuk soalan
- Menjadi panduan membentuk format ujian

Date 09/11/2013
By ROHANA HASSAN
Subject PIM3110

Kepentingan penilaian:

1. mengesan perkembangan murid
2. kenalpasti kekuatan dan kelemahan murid dlm pembelajaran
3. tahu keberkesanan pengajaran guru
4. rancang dan ubahsuai pengajaran guru
5. buat tindakan susulan serta merta jika perlu

Kepentingan JSU:
1. elak ujian dibuat secara sembarangan
2. jamin kesahan isi kandungan ujian
3. panduan utk format ujian
4. panduan utk membentuk ujian
5. blh membuat perbandingan dgn ujian yg lain.

Date 09/11/2013
By FAZILAH BT. HANAPIAH
Subject PIM 3110


a) Kepentingan Penilaian:-
1. kenal pasti kekuatan dan kelemahan murid.
2. merancang dan ubahsuai kaedah dan teknik pdp yang bersesuaian.
3. dapat mengetahui keberkesanan pdp.
4. Mengesan perkembangan murid.
5. untuk laksanakan tindakan susulan.

b) Kepentingan JSU:-
1. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.
2. Mengelakkan ujian dibina secara sembarangan.
3. Menjadi panduan membentuk soalan dan format ujian.
4. Menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa.
5. membolehkan ujian yang sama dibina oleh ujian yang lain.

Date 07/11/2013
By SHARIMAN BIN MAHAMUD
Subject PIM 3110

Assalamualaikum,

a) Kepentingan Penilaian:
1. Mengesan perkembangan murid
2. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan murid
3. Mengetahui keberkesanan pengajaran
4. Rancang dan ubahsuai pengajaran
5. Laksanakan tindakan susulan

b) Kepentingan JSU :
1. Menentukan kualiti ujian
2. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian
3. Menyeimbangkan antara topik dan aras kemahiran
4. Menjadi panduan membentuk soalan dan format ujian
5. Menstabilkan aras kesukaran ujian

Date 06/11/2013
By ZAMZANI BINTI RABAIE
Subject PIM 3110

Kepentingan penilaian dalam proses p&p ialah :
1- Untuk mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara-perkara yang hendak diajar
2-Untuk menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan.
3-Untuk membandingkan tingkat pencapaian pelajar dalam sesuatu bidang
4-membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka

Kepentingan JSU dalam kontek penilaian :

*dapat membina dan menyediakan soalan ujian secara lebih terangcang dan sistematik
*dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan.
*menjamin kesahan dan kebolehpercayaan soalan
*dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasawalaupun dibina oleh pembina solan yang berbeza

Date 05/11/2013
By SHARIFAH BINTI ABU HUSAIN
Subject PIM 3110

Kepentingan Penilaian:
1. Kesan perkembangan murid secara menyeluruh.
2. Kenalpasti kekuatan dan kelemahan lebih awal.
3. Mengetahui keberkesanan pengajaran.
4. Rancang dan ubahsuai pengajaran.
5. Laksanakan tindakan susulan dengan serta merta.

Kepentingan JSU :
1. Kertas ujian dapat digubal secara sistematik.
2. kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin.
3. Taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang.
4. Ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran.
5. Aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun, walaupun item dibina oleh pembina lain.

Date 05/11/2013
By SYAKIRAH SAIDIN
Subject PIM 3110

Kepentingan PENILAIAN.
1. Mengetahui keberkesanan pengajaran.
2. Mengenalpasti kekuatan dn kelemahan murid dlm peljrn.
3. Mengesan prkembangan murid secara menyeluruh.
4. Mrancang dan ubahsuai pengajaran.
5. Melaksanakan tindakan susulan yg sesuai.

Kepentingan JSU.
* elak ujian dibina dgn tidak ikut prosuder.
* menjamin kesahan isi kndungan ujian.
* sebagai pnduan membentuk format ujian.
* sbagai pnduan membentuk soalan.
* ujian boleh dibina dlam kumpuln lain.
* blh membanding dgn ujian lain.
* aras kepayahan ujian dpt distabilkn dr masa ke semasa.

Date 05/11/2013
By NADZIRAH BINTI HAJI ABDULLAH
Subject PIM 3110

a) Kepentingan penilaian:-
1. Dapat mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.
2. Dapat kenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa.
3. Dapat merancang dan mengubah suai kaedah dan teknik pdp yang bersesuaian.
4. Dapat menentukan gred A,B,C dan lain-lain.
5. Menentukan kesesuaian bidang yang diceburi oleh seseorang.

b) Kepentingan JSU:-
1. Mengelakkan ujian dibina secara sembarangan.
2. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.
3. Menjadi panduan membentuk format ujian.
4. Menjadi panduan membentuk soalan.
5. Membolehkan perbandingan dengan ujian yang lain.

Date 05/11/2013
By ZUNAIDAH HUSAIN
Subject pim

Kepentingan penilaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah ketara dan sangat penting. Para pelajar sering mengalami trauma bila berhadapan dengan ujian. Apatah tidaknya, kejayaan mahupun kegagalan mereka bertitik -tolak daripada ujian yang menilai mereka sebagai orang yang pandai atau lemah.
Oleh itu, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kepentingan penilaian adalah seperti berikut:

1 Untuk mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara-perkara yang hendak diajar.

2. Untuk menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan

3. Untuk membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan teman-teman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. Perbandingan seperti ini penting untuk menilai pencapaian atau prestasi seseorang individu

4. Untuk menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka. Tujuannya ialah untuk kerja-kerja pemulihan dan pengayaan

5.Untuk membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. Ini penting untuk menyelaras dan menentukan arah jenis pendidikan pelajar

Kepentingan JSU pula ialah :

Bina soalan berdasarkan asas .
2) Menjamin kesahan isi kandungan ujian.
3) Kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran dapat ditimbulkan.
4) Menyeimbangkan antara topik dan aras kemahiran.
5) Panduan membentuk format ujian.
6) Panduan membentuk soalan.


.

Date 05/11/2013
By NORHASHIMAH BT SAID
Subject PIM3110

Kepentingan Penilaian dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Untuk mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara-perkara yang hendak diajar.
Bagi menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pengajarannya itu berhasil.
Untuk membandingkan pencapaian seseorang pelajar
Untuk membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran
Kepentingan JSU dalam konteks penilaian
1) Bina soalan berdasarkan asas (tidak sembarangan).
2) Menjamin kesahan isi kandungan ujian.
3) Kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran dapat ditimbulkan.
4) Menyeimbangkan antara topik dan aras kemahiran.
5) Panduan membentuk format ujian.
6) Panduan membentuk soalan.
7) Menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.
8) Menentukan bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik.
9) Bandingkan ujian dengan ujian lain.

 

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode