MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

Diskusi 5; Huraikan bagaimana proses penilaian PAFA dijalankan,  kepentingannya serta  senaraikan aspek-aspek utama dalam pengujian PAFA.

Topic: Diskusi 5

Date 11/11/2013
By Daman Huri bin Abu bakar
Subject PIM 3110

Proses penilaian PAFA
1.Dikendali sepenuhnya oleh sekolah
2.Dijalankan sendiri oleh guru mata pelajaran
3.Secara lisan dan amali
4.Soalan dan jawapan tidak rahsia.Boleh maklumkan kepada murid.
5.Murid diberi peluang sepenuhnya untuk menjawab.mengulang dan
membetulkan jawapan.
6.Pencapaian murid dicatat dalam borang individu dan lelompok
7.Pihak sekolah lapor keputusan ke Lembaga Peperiksaan.
Aspek utama PAFA:
Ia merangkumi aspek Akidah, Ibadah dan Akhlak Islamiah.

Date 10/11/2013
By Tengku Asiah
Subject PIM 3110

Proses pelaksanaan PAFA
1. Memastikan murid memiliki buku panduan penilaian PAFA.
2. Menyediakan fail PAFA ( Borang Kelompok ).
3. Menjalankan penilaian PAFA kepada semua murid daripada Tahun 1
hingga Tahun 6. Ia dijalankan oleh guru Pendidikan Islam kelas
berkenaan. Soalan yang ditanya tidak dirahsiakan. Setelah murid
bersedia barulah guru menilai kemahiran tersebut kepada murid
berkenaan. Guru perlu memastikan semua murid lulus 100% dalam
penilaian PAFA.
4. Memastikan semua calon menguasai semua kemahiran dalam PAFA.
Murid yang belum menguasai dibimbing secara berterusan sehingga
tidak ada seorang pun murid yang keciciran dalam PAFA.
5. Mengemaskini borang kelompok.
5. Menghantar keputusan penuh PAFA bagi murid Tahun 6 yang mengambil
UPSR, PMR dan SPM kepada Bahagian Peperiksaan di PPD dan JPN.

Kepentingan penilaiaan PAFA
1. Memastikan murid boleh menguasai semua kemahiran dalam PAFA.
2. Memastikan murid boleh mengamalkan amalan FArdhu Ain dengan betul.
3. Memastikan tidak terdapat keciciran dalam PAFA.
4. Memastikan murid dapat mengetahui, menghayati dan mengamalkan
akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian.
5. Memastikan murid faham dan dapat amalkan cara hidup Islam dengan
betul serta yakin dengan penghayatan cara hidup Islam mengikut
perintah Allah SWT.

Aspek utama PAFA
Ia merangkumi aspek Akidah, Ibadah dan Akhlak Islamiah.

* Yang penting dalam penilaian PAFA ialah murid dapat memahami, meyakini dan mengamalkan cara hidup Islam mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.

Date 09/11/2013
By ROHANA HASSAN
Subject PIM3110

Proses penilaian PAFA:
1. semua murid beragama Islam wajib ambil PAFA
2. dikendalikan oleh GPI
3. Berbentuk formatif-sepanjang tahun. soalan tidak rahsia
4. pencapaian direkodkan
5. markah akan dikemaskini di akhir tahun
6. isi markah secara online

Aspek Utama PAFA:
meliputi :-
1. Aqidah
2. Ibadah
3. Akhlak

Date 09/11/2013
By FAZILAH BT HANAPIAH
Subject PIM 3110

Proses Penilaian PAFA:-
1.Dikendalikan sepenuhnya oleh pihak sekolah.
2.Soalan penilaian telah ditetapkan, calon diberitahu lebih awal, tidak ada kerahsiaan.
3.Dijalankan secara lisan dan amali.
4.Pelajar diberi peluang, masa dan bimbingan.
5.Pencapaian murid dicatat dalam borang individu dan kelompok.
6.Calon adalah diakui LULUS PAFA.
7.Pihak sekolah lapor keputusan kepada Lembaga Peperksaan.

Kepentingan PAFA:
1. Mengamalkan perkara yang dipelajari dalam kehidupan seharaian.
2. Memastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA.
3. mengenalpasti murid yang lemah dan terus beri bimbingan.
4. Menyuburkan keinsafan positif.

Aspek Utama PAFA merangkumi bidang:-
1. Akidah
2. Ibadah
3. Akhlah

Date 07/11/2013
By SHARIMAN BIN MAHAMUD
Subject PIM 3110

Proses Penilaian PAFA :
1. Dijlnkan dalam UPSR,PMR dan SPM.
2. Dikendalikan sepenuhnya oleh pihak sekolah.
3. Dikendalikan oleh guru Pend. Islam di kelas masing-masing.
4. Penilaian secara lisan dan amali.
5. Soalan dan jawapan adalah sepertimana yang telah ditetapkan dalam
buku panduan.
6. Bimbingan yang berterusan oleh guru sehingga dapat mengusai sesuatu
kemahiran.
7. pencapaian murid direkodkan dalam borang pencapaian individu dan
kelompok.
8. Pihak sekolah laporkan keputusan kepada PPD, JPN dan Kementerian
Pendidikan.

Kepentingan PAFA:
1. Mengamalkan perkara yang dipelajari dalam kehidupan seharaian.
2. Memastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA.
3. mengenalpasti murid yang lemah dan terus beri bimbingan.
4. Menyuburkan keinsafan positif.

Aspek Utama PAFA merangkumi bidang:-
1. Akidah
2. Ibadah
3. Akhlak

Date 06/11/2013
By ZAMZANI BINTI RABAIE
Subject PIM 3110

Proses penilaian PAFA

1. diwajibkan kepada semua murid yang beragama ISLAM
2. hendaklah dimulakan dari Tahun 1 hingga Tahun 6 (UPSR)
3. hendaklah dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah
4. Penilaian dijalankan sendirian oleh guru Pendidikan Islam mengikut masa dan tempat yang sesuai sebagai proses penilaian biasa yang bersifat formatif dalam pengajaran dan pembelajaran
5.Penilaian dijalankan secara lisan dan amali mengikut kod yang telah ditetapkan. Apabila murid-murid telah menguasai kod-kod tahun/tingkatan seterusnya. Walau bagaimanapun, penilaian boleh dilakukan semula untuk pengukuhan
6.soalan dan jawapan penilaian tidaklah rahsia sebagaimana yang dicadangkan dalam buku panduan. Apabila ujian dijalankan secara formal, murid akan diberitahu awal
7.Sepanjang tempoh penilaian tersebut, murid akan diberi masa, peluang serta bimbingan yang secukupnya untuk mengulang, serta memperbaiki kesalahan dan kelemahan. Usaha ini diteruskan sehingga mereka sendiri faham dan dapat mengamalkan sesuatu kemahiran dengan jayanya, betul dan sempurna
8.Pencapaian murid dikemaskini dari semasa ke semasa dalam borang PENCAPAIAN INDIVIDU / BERKELOMPOK
9.Pemantauan proses perlaksanaan penialian PAFA di peringkat sekolah akan dijalankan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa
10.Tandakan (/) dibuat apabila murid menguasai suatu tajuk, manakala dalam hal ibadah, dapat mengamalkan sesuatu kemahiran sekurang-kurangnya pada tahap keupayaan yang paling minimum yang dikira sah dari segi syarak.
11.Murid diperakukan lulus keseluruhan PAFA apabila mereka berjaya memahamidan mengamalkan semua kod atau tajuk yang telah ditetapkan
12.Borang pencapaian individu hendaklah disertakan bersama-sama rekod perpindahan murid sekolah lain

kepentingan PAFA :
1.Mengenal pasti murid yang lemah dalam kefahaman dam amalan PAFA, dan kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkannya dengan betul dan sempurna
2.Memastikan tidak terdapat keciciran dalam PAFA, dalam erti kata lain, menentukan kejayaan 100%
3.Menimbulkan dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayati dalam amalan kehidupan seharian
4.Merangsang tanggngjawab guru dalam memastkan murid menguasai dan menghayati PAFA secara berterusan

ASPEK-ASPEK UTAMA DALAM PENGUJIAN PAFA MERANGKUMI BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN AKHLAK
1. Mengucap Dua kalimah syahadah/maknanya
2. Rukun Islam
3. Rukun Iman
4. Beristinjak
5. Membersihkan diri, pakaian dan tempat daripada najis
6. Cara berwuduk
7. Cara mandi wajib
8. Azan dan iqamah serta jawapan dan doa selepasnya
9. Solat fardhu
10.Puasa
11.Adab terhadap ibu bapa
12.Ihsan

Date 05/11/2013
By SHARIFAH BINTI ABU HUSAIN
Subject PIM 3110

Proses Penilaian PAFA :
1. Dijlnkan dalam UPSR,PMR dan SPM.
2. Dikendalikan sepenuhnya oleh pihak sekolah.
3. Dikendalikan oleh guru Pend. Islam di kelas masing-masing.
4. Penilaian secara lisan dan amali.
5. Soalan dan jawapan adalah sepertimana yang telah ditetapkan dalam
buku panduan.
6. Bimbingan yang berterusan oleh guru sehingga dapat mengusai sesuatu
kemahiran.
7. pencapaian murid direkodkan dalam borang pencapaian individu dan
kelompok.
8. Pihak sekolah laporkan keputusan kepada PPD, JPN dan Kementerian
Pendidikan.

Kepentingan PAFA:
1. Mengamalkan perkara yang dipelajari dalam kehidupan seharaian.
2. Memastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA.
3. mengenalpasti murid yang lemah dan terus beri bimbingan.
4. Menyuburkan keinsafan positif.

Aspek Utama PAFA merangkumi bidang:-
1. Akidah
2. Ibadah
3. Akhlak

Date 05/11/2013
By NADZIRAH BINTI HAJI ABDULLAH
Subject PIM 3110

Proses penilaian PAFA.
1. Penilaian PAFA dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah.
2. Penilaian dijalankan sendiri oleh guru mp PI.
3. Dijalankan secara lisan dan amali
4. Soalan dan jawapan tidak rahsia.Boleh maklumkan kepada murid.
5. Murid diberi peluang sepenuhnya untuk menjawab.mengulang dan
membetulkan jawapan.
6. Pencapaian murid dicatat dalam borang individu dan lelompok
7. Pihak sekolah lapor keputusan ke Lembaga Peperiksaan.

Kepentingan:
1. Mengenalpasti dan memperbaiki kelemahan murid dalam PAFA.
2. Mempastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA.
3. Menimbulkan dan menyuburkan keinsafan dan sifat yang positif kearah kehidupan yang berlandaskan amalan yang betul.

Aspek-aspek utama:
1. Boleh menyucap Dua Kalimah Syahadah.
2. Mengingati dan menghayati Rukun Iman Dan Rukun Islam.
3. Mengetahui dan mengamalkan cara bersuci.
4. Boleh mendirikan solat dan mengetahui perkara yang berkaitan dengannya seperti azan dan lain-lain.
5. Menghayati ibadah puasa dan yang berkaitan dengannya.
6. Mengamalkan akhlak yang mulia berasaskan 'ihsan"
7. Memahami dan meyakini sistem kekeluargaan Islam yang lengkap dan sempurna.

Date 05/11/2013
By ZUNAIDAH HUSAIN
Subject PIM3110

Proses penilaian PAFA
1.Dikendali sepenuhnya oleh sekolah
2.Dijalankan sendiri oleh guru mata pelajaran
3.Secara lisan dan amali
4.Soalan dan jawapan tidak rahsia.Boleh maklumkan kepada murid.
5.Murid diberi peluang sepenuhnya untuk menjawab.mengulang dan
membetulkan jawapan.
6.Pencapaian murid dicatat dalam borang individu dan lelompok
7.Pihak sekolah lapor keputusan ke Lembaga Peperiksaan.

Kepentingan PAFA
1.Mengenalpasti murid lemah dalam pafa(perkara asa fardu ain)
2.Mempastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam PAFA.
3.Menimbulkan dan menyuburkan keinsafan positif.
4.Menjadi/menghayati amalan dalam seharian.

Aspek-aspek utama dalam pengujian
1.Boleh mengucap Dua kalimah syahadah/maknanya
2.Rukun Islam/Rukun Iman
3.Bersuci daripada najis/wuduk/mandi wajib/tayammum
4.Solat 5 waktu dan berkaitan seperti azan/iqomah/doa
5.Ibadat puasa/hikmahnya perkara batal
6.Berasaskan akhlak mulia ihsan.buat baik kpd ibubapa
7.Sistem kekeluargaan Islam/Pembentukan ummah yang kuat/teguh.

Date 05/11/2013
By NORHASHIMAH BT SAID
Subject PIM3110

Proses Penilaian PAFA
• Penilaian PAFA hendaklah dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah
• Penilaian dijalankan sendirian oleh guru Pendidikan Islam mengikut masa dan temoat yang sesuai sebagai proses penilaian biasa yang bersifat formatif dalam pengajaran dan pembelajaran
• Penilaian dijalankan secara lisan dan amali mengikut kod -kod yang telah ditetapkan. Apabila murid-murid telah menguasai kod-kod tahun/tingkatan seterusnya. Walau bagaimanapun, penilaian boleh dilakukan semula untuk pengukuhan
• soalan dan jawapan penilaian tidaklah rahsia sebagaimana yang dicadangkan dalam buku panduan. Apabila ujian dijalankan secara formal, murid akan diberitahu awal
• Sepanjang tempoh penilaian tersebut, murid akan diberi masa, peluang serta bimbingan yang secukupnya untuk mengulang, serta memperbaiki kesalahan dan kelemahan. Usaha ini diteruskan sehingga mereka sendiri faham dan dapat mengamalkan sesuatu kemahiran dengan jayanya, betul dan sempurna
• Pencapaian murid dikemaskini dari semasa ke semasa dalam borang PENCAPAIAN INDIVIDU / BERKELOMPOK
• Pemantauan proses perlaksanaan penialian PAFA di peringkat sekolah akan dijalankan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa
• Tandakan (/) dibuat apabila murid menguasai suatu tajuk, manakala dalam hal ibadah, dapat mengamalkan sesuatu kemahiran sekurang-kurangnya pada tahap keupayaan yang paling minimum yang dikira sah dari segi syarak.
• Murid diperakukan lulus keseluruhan PAFA apabila mereka berjaya memahamidan mengamalkan semua kod atau tajuk yang telah ditetapkan
• Borang pencapaian individu hendaklah disertakan bersama-sama rekod perpindahan murid sekolah lain
Kepentingan pelaksanaan Pafa ialah:
1. Mengenal pasti murid yang lemah dalam kefahaman dam amalan PAFA, dan kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkannya dengan betul dan sempurna
2. Memastikan tidak terdapat keciciran dalam PAFA, dalam erti kata lain, menentukan kejayaan 100%
3. Menimbulkan dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayati dalam amalan kehidupan seharian
4. Merangsang tanggngjawab guru dalam memastkan murid menguasai dan menghayati PAFA secara berterusan

 

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode